1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

📣 Indelingsprocedure zaterdag, jeugdscheidsrechters

29-8-2023
Nieuwsafbeelding

Wekelijks spelen ongeveer 36 jeugdteams een thuiswedstrijd bij HC Rotterdam; in totaal zo'n 720 thuiswedstrijden in heel seizoen. Met uitzondering van een klein aantal wedstrijden, waarvoor bonds- of CS+-scheidsrechters worden aangewezen, worden deze jeugdwedstrijden in regel gefloten door een ouder en een jeugdscheidsrechter.

Vanuit de KNHB is gesteld dat ieder jeugdlid, vanaf 1e jaars B, verplicht is het examen met succes af te ronden. 

De Arbitragecommissie is verantwoordelijk voor de indeling van de jeugdscheidsrechters. De commissie onderstreept het belang dat alle B- en A-jeugdspelers én zo veel mogelijk ouders beschikken over een scheidsrechterskaart.

De indelingsprocedure is als volgt: 

1. Het is steeds het streven dat de wedstrijdplanning twee weken van te voren gereed is en wordt gepubliceerd via website/app.

2. Eerst wordt gekeken welke wedstrijden worden gefloten door bondscheidsrechters. Voor alle resterende wedstrijden worden jeugdscheidsrechters ingedeeld.

3. Bij het indelen worden alleen jeugdleden ingedeeld, die dat weekend zelf ook thuis spelen. Er wordt zo goed als mogelijk rekening houdend met het eigen speelschema, je kunt zowel voor als na je eigen wedstrijd worden ingedeeld. Uitgangspunt is dat de A-teams de wedstrijden van B- en A-teams fluiten en dat B-spelers worden opgesteld bij de wedstrijden van de D- en C-teams. Het kan echter ook voorkomen dat een B- of A-speler moet fluiten bij leeftijdgenoten.

4. Direct bij indeling in LISA wordt een automatisch gegenereerde mail gestuurd naar het betreffende jeugdlid met informatie over de toegewezen wedstrijd.

5. Indien een jeugdscheidsrechter verhinderd is om de wedstrijd te fluiten, dient hij/zij zelf te zorgen voor vervanging of het ruilen van de fluitbeurt.

6. Op de wedstrijddag melden beide scheidsrechters zich bij de wedstrijdtafel in het clubhuis.

7. Als de jeugdscheidsrechter of zijn/haar vervanger niet komt opdagen bij de wedstrijd, wordt hij/zij het volgend weekend wederom ingedeeld. De teammanager wordt tevens op de hoogte gesteld. Bij een tweede keer weg blijven, kan het zo zijn dat je eigen team het weekend daarop geen scheidsrechter krijgt toebedeeld.

8. Voor het komend seizoen zal ook de A-jeugd, en de tweede jaars B-jeugd, die geen scheidsrechtskaart hebben, worden ingedeeld om te fluiten. In de tweede helft van het seizoen geldt dit ook voor de eerste-jaars B jeugd. Zij zullen dan zelf voor iemand moeten zorgen die de wedstrijd kan fluiten. Inmiddels heeft deze jeugd meer dan voldoende mogelijkheden gehad het examen af te leggen.

9. Alle jeugdleden, zowel uit de topteams als de breedte-teams, worden ingedeeld. Het streven is iedereen ongeveer hetzelfde aantal keer per seizoen te laten fluiten. Dit komt neer op 2-3 keer per seizoen.

Elke wedstrijd verdient goede arbitrage, gefloten door scheidsrechters die zich onafhankelijk opstellen en kennis hebben van de spelregels. Iedereen, van speler tot publiek, waardeert het enorm wanneer een wedstrijd goed wordt gefloten. Gelukkig is het de ervaring van de arbitragecommissie dat de meeste B- en A-leden hun verantwoordelijkheid pakken om een aantal jeugdwedstrijden te fluiten en hoeft het zelden tot sancties vanwege no-show te komen. Wij kijken dan ook met vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuwsVoorwaarden & disclaimer