1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

Inschrijvingsformulier 

HC Rotterdam is een prachtige vereniging, daar zijn we trots op! Onze club zijn we met elkaar, vóór de leden en dóór de leden. Lidmaatschap houdt meer in dan alleen een balletje kunnen slaan tijdens de training en/of wedstrijd. Gelukkig hebben we binnen onze vereniging honderden vrijwilligers. Zonder hun inzet is het beoefenen van de hockeysport simpelweg niet mogelijk. Dat is de reden dat van senioren, oudere jeugdspelers, maar zeker ook van ouders/verzorgers verwacht wordt dat zij zich inzetten voor de club. Op het inschrijfformulier wordt u bij vrijwilligerstaken gevraagd om een voorkeur aan te geven. Zie deze link voor een overzicht van de commissies en de beschrijving ervan.

Inschrijver dient aan te geven bekend te zijn met de Privacyverklaring en Statuten van HC Rotterdam. 

Jeugd
Na aanmelding plaatsen wij u op de wachtlijst. U hoort voor 1 juli a.s. of u, of uw kind, geplaatst kan worden.  Dit geldt in ieder geval voor alle jeugd aanmeldingen.
LET OP: Zodra u bent ingedeeld in een team of trainingsgroep, bent u contributieplichtig voor het gehele seizoen waarvoor u zich heeft ingeschreven.
Inschrijving is dus niet vrijblijvend!

Soort lidmaatschap
   
Seizoen
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  De inning van controbutie en inschrijfgeld bij nieuwe leden geschiedt uitsluitend per automatisch incasso. Het verschuldigde bedrag wordt in drie gelijke termijnen geïnd in juli, september en in november.

 
   
 
   
 
   
Overige informatie Sevens
   
   
   
Overige informatie
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
Vrijwilligerstaken
  HC Rotterdam is een vereniging die functioneert dankzij vrijwilligers. Naast het feit dat ouders of spelers worden ingedeeld voor verplichte "rijbeurten" en het fluiten van wedstrijden, rekenen we ook op een inzet bij de vrijwilligerstaken. Wij vragen u om hiernaast uw voorkeur aan te geven voor twee verschillende vrijwilligerstaken die u aanspreken. Bovenaan het inschrijfformulier staat een link naar een overzicht van de commissies en de beschrijving daarvan.

 
   
   
Tenslotte
   
 
   
Controle
  Controleer uw gegevens voordat u op verzenden drukt. Na verzending ontvangt U binnen enige minuten een bevestigingsmail en daarmee bent u ingeschreven.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Voorwaarden & disclaimer