1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

Sportiviteit & respect

Sportiviteit en respect commissie

Op de foto van links naar rechts: Anneke van Scheppingen, Paul Everts, Erna Truijens en Jessica Helios.

Sportiviteit & respect: allemaal zijn we ambassadeur

HC Rotterdam is een hockeyclub waar leren, presteren en plezier hand in hand gaan. De club vindt het belangrijk te benadrukken dat spelers, supporters en begeleiders allen ambassadeurs van HC Rotterdam zijn.

Belangrijk is het dus om samen na te denken over hoe we met elkaar omgaan, zowel in het veld, als buiten het veld. Hiervoor gelden normen en waarden die eigenlijk door iedereen zou moeten worden geaccepteerd en toegepast, maar het blijkt helaas dat dat niet altijd het geval is.

Sportiviteit & respect is een actueel thema. Hoe zorgen we voor een goede sfeer op en rond het veld? Hoe geven we met zijn allen het goede voorbeeld? De omgang met toeschouwers, coaches en spelers heeft zijn weerslag op wat er op het veld gebeurt. Hoe kun je dat zo positief mogelijk aanpakken? Zowel ouders, spelers, trainer/coaches als scheidsrechters kunnen bijdragen om het hockey zo leuk mogelijk te maken.

Symposium

Het klinkt simpel en vanzelfsprekend, maar toch is er nog veel te verbeteren op dit gebied.
Om hieraan extra aandacht te geven hebben we een symposium georganiseerd, dat plaatsvindt op zaterdag 31 maart, als HC Rotterdam gastheer is voor de Euro Hockey League.

Het symposium staat in het teken van ontmoeten, kennisdelen, leren van elkaar en vragen stellen rondom het thema Sportiviteit & Respect. Tijdens de workshop bedenk je met elkaar hoe je op een positieve manier ouders, coaches en spelers gewenst gedrag kunt laten vertonen. Daarnaast denk je na over hoe je scheidsrechters goed kunt voorbereiden en meer vertrouwen kunt geven, waardoor zij beter en met meer plezier hun wedstrijden fluiten en daarnaast de waardering krijgen die ze verdienen.?

Dit congres hebben we samen georganiseerd met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en de stichting Rotterdam Sport Support. Het vorm ook de aftrap van een meerjarenprogramma, want we realiseren ons maar al te goed dat we er met één discussie niet zijn. Presidente Marijke Fleuren van de Europese Hockey Federatie zal het symposium openen.

Het symposium begint om 10:00 uur. Na de afsluitende lunch is er gelegenheid om naar de wedstrijden van de EHL te kijken.

Aanmelden
Wil je meepraten tijdens dit symposium, meld je dan hier aan. 
Voorwaarden & disclaimer