1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

info_arbitrage

UITGANGSPUNTEN
Scheidsrechters zijn voor HC Rotterdam belangrijk. Elke wedstrijd die gespeeld wordt, verdient een goede arbitrage, gefloten door scheidsrechters die zich onafhankelijk opstellen en kennis hebben van de spelregels. Iedereen, van speler tot publiek waardeert het enorm wanneer een wedstrijd goed gefloten wordt.
Omdat onze club afhankelijk is van vrijwilligers, verwachten wij van onze senioren, ouders van jeugdspelers en spelers in de A- en B-jeugd dat zij actief bijdragen door onder meer het fluiten van hockeywedstrijden.

Wat is arbitrage?
Arbitrage is het begeleiden van een wedstrijd op een sportieve en onpartijdige manier. Om dit goed te kunnen doen zijn er in de eerste plaats duidelijke en heldere afspraken tussen de scheidsrechters en teams nodig. De belangrijkste afspraak is vanzelfsprekend het volgen van de officiële spelregels, die voor iedere spelsoort op de website van de KNHB te vinden zijn. Op deze website staan ook de briefings en andere tips die je kunnen helpen bij het fluiten en maken van afspraken voorafgaand aan een hockeywedstrijd. Heb je toch nog vragen over spelregels of wil je graag tips bij het fluiten? Mail dan naar [email protected]

HC Rotterdam biedt zowel een jeugdopleiding voor iedereen in onze A- en B-jeugd en een opleiding voor ouders van jeugdleden en senioren. Naast theorie is er aandacht voor de praktijk en worden nieuwe scheidsrechters in ieder geval de eerste wedstrijd begeleid. Bovendien zorgt de Arbitragecommissie dat iedereen die al een kaart heeft zijn kennis op peil kan houden met opfriscursussen en spelregelavonden, zoals het KNHB Spelregelcafé aan het begin van het seizoen.

IN DE PRAKTIJK

Jeugdwedstrijden ABCD-elftallen
De regel op HC Rotterdam is dat het thuisspelende team één scheidsrechter levert. Ervaring leert dat er per jeugdteam ongeveer vier, maar bij voorkeur meer, ouders nodig zijn, die bereid zijn eigen wedstrijden te willen fluiten. HC Rotterdam nodigt ouders uit vanaf de overgang van de mini’s naar de D-jeugd een scheidsrechterskaart te halen. Dit is niet alleen om in staat te zijn om eigen wedstrijden te kunnen fluiten maar ook om het begrip van spel en spelregels te verhogen waardoor wedstrijden soepeler verlopen. Ouders en andere belangstellenden die willen gaan fluiten buiten de eigen teambeurten om zijn van harte welkom om zich bij de Arbitragecommissie aan te melden via [email protected].

De Arbitragecommissie ([email protected]) wijst de tweede scheidsrechter aan. Hiervoor doen wij een beroep op onze A- en B-jeugdleden en/of ouders of vrijwilligers die aangegeven hebben wedstrijden te willen fluiten. Fluitbeurten worden per team benoemd en wanneer binnen een team slechts een paar spelers een kaart hebben, worden zij vaker opgesteld en dit wordt niet door iedereen als plezierig en eerlijk ervaren. Het is daarom van belang dat alle spelers in een A- en B-team beschikken over een scheidsrechterskaart.

Jeugdwedstrijden A1, B1 en C1
Een groot aantal van onze selectieteams speelt op landelijk niveau, en wordt gefloten door bondsscheidsrechters aangewezen door de KNHB.

Jeugdwedstrijden EF-teams
Deze wedstrijden worden gefloten door "spelleiders”, deze worden door de teambegeleider en/of de coach zelf geregeld, doorgaans ouders van Mini’s.

Zondagteams
Bij de Senioren en Veteranen geldt het principe dat het thuisspelende team bij toerbeurt altijd één, en soms twee, wedstrijden fluit.

CURSUS & EXAMEN

Verplichte scheidsrechterscursus A- en B-jeugd
Alle leden uit de A- en B-jeugd behalen in hun eerste jaar in de B-lijn hun KNHB scheidsrechterskaart. HC Rotterdam organiseert hiervoor twee keer per jaar een examen. Jeugdleden uit de A- en B-jeugd, die nog geen kaart hebben, krijgen in het begin van het seizoen een uitnodiging voor het examen. Je bereidt jezelf hierop voor met de online cursus (Drillster) van de KNHB. Het jeugdlid ontvangt via email de login-gegevens en heeft vervolgens een jaar lang toegang om zich op eigen tempo en tijdstippen voor te bereiden op het examen. Aanvullend vindt als voorbereiding op de club een uitleg over de spelregels plaats voor de cursisten. Niet verplicht, maar wel ondersteunend. Toegangseis is dat de cursist op dat moment minimaal 60% van Drillster heeft doorlopen als voorbereiding.

Het examen wordt schriftelijk afgenomen op de club. Vereist is dat op de dag, voorafgaand aan het examen, 90% van Drillster is doorlopen door de cursist. We benadrukken nog eens dat het examen doorgaans geen probleem oplevert voor de cursisten, die Drillster 100% hebben afgerond en de 3 proefexamens van de KNHB hebben geoefend. Voor proefexamens kijk op: (https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/clubscheidsrechters#proefexamens-clubscheidsrechters)

Na het met succes afleggen van het examen wordt door de Arbitragecommissie een scheidsrechterskaart aangevraagd bij de KNHB. Zodra de kaart binnen is, krijg het jeugdlid bericht over wanneer de kaart kan worden opgehaald. Dat ophalen is altijd mogelijk op zaterdag aan de wedstrijdtafel.

Wanneer een cursist onverhoopt niet op komt dagen bij het examen of de kaart niet behaalt, is dit aanleiding voor een persoonlijk gesprek met de arbitragecommissie en/of verantwoordelijk bestuurslid én een evt. daarbij behorende maatregel.
Aan het gebruik van Drillster, organiseren van het examen o.l.v. een KNHB-examinatoren de productie van de scheidsrechterkaarten zijn kosten verbonden. Sommige clubs leggen deze kosten neer bij de cursisten. HC Rotterdam heeft ervoor gekozen deze kosten op zich te nemen. Het kan een overweging zijn om de meerkosten van een herexamen in rekening te brengen bij de desbetreffende deelnemer(s).

Beginnende jeugdscheidsrechters kunnen de wens aangeven om te worden begeleid bij de eerste wedstrijd. Ook daarna is begeleiding op verzoek mogelijk, bijvoorbeeld als het jeugdlid graag wil weten hoe je je arbitrage skills verder zou kunnen verbeteren.

Jeugdleden als scheidsrechter
Wekelijks worden op maandagavond de scheidsrechters voor de volgende weekenden ingedeeld en krijgt het jeugdlid een email bericht dat hij of zij is opgesteld als scheidsrechter. Jeugdleden fluiten altijd samen met een vrijwillige ouder, die wordt geleverd door het spelende team. Alleen in het geval dat een jeugdlid echt verhinderd is om zijn of haar wedstrijd te fluiten, dient hij of zij zelf voor een vervanger te zorgen en de Arbitragecommissie hierover tijdig te informeren.
Indien een als scheidsrechter aangewezen jeugdlid niet komt opdagen en geen vervanger heeft geregeld dan wordt hij of zij op de volgende twee zaterdagen dat zijn of haar team thuis speelt opnieuw als scheidsrechter ingedeeld. Laat hij of zij het bij een van deze "strafbeurten” onverhoopt opnieuw afweten dan volgt een corvee beurt op de club nader te bepalen door het HC Rotterdam bestuur. Ook de teammanagers worden per e-mail geïnformeerd wanneer spelers uit het eigen team zijn opgesteld om een andere jeugdwedstrijd te fluiten. De teammanagers worden verzocht er ook op toe te zien dat hun spelers inderdaad tijdig aanwezig zijn voor hun fluitbeurt of eventueel voor vervanging hebben gezorgd.

Vrijwilligers/ouders als scheidsrechter
Gelukkig zijn er veel ouders, seniorleden of andere vrijwilligers die zich beschikbaar stellen om regelmatig jeugdwedstrijden te fluiten. Omdat velen van hen meer ervaring hebben en gezag uitstralen in vergelijking met de beginnende jeugdscheidsrechter kunnen zij ook "zwaardere" wedstrijden aan of als koppel worden ingedeeld met een jeugdlid dat voor de eerste keer fluit. Vrijwillige scheidsrechters kunnen zelf aangeven hoe vaak zij willen fluiten en wat voor soort wedstrijden (‘voor/na eigen kind’, etc.). Met deze voorkeuren wordt uiteraard zoveel mogelijk rekening gehouden bij het indelen. Ook onze vrijwillige scheidsrechters ontvangen tijdig bericht over de indeling per e-mail. In geval van verhindering kunnen zij bij de Arbitragecommissie afzeggen, de commissie zal in dat geval zelf voor vervanging zorgen.

CS+-SCHEIDSRECHTERS
Scheidsrechters met meer ambitie hebben de mogelijkheid om op te gaan voor de CS+kaart. Dit is een extra arbitrageopleiding, bestaand uit een theoretisch en een praktijkgedeelte, waarvoor ook examens worden afgelegd. Naast spelregelkennis wordt veel aandacht gegeven aan het ‘lezen- van een wedstrijd, (non-)verbale communicatie met speler, coaches en publiek, tips en trics vanuit bondsarbitrage, weerbaarheid en voorbereiding en afhandeling (van kaarten).Gedurende deze opleiding worden de kandidaat-CS-plussers begeleid door ervaren (bonds-)scheidsrechters.

Je krijgt als kandidaat verschillende beoordelingen waarbij je direct na de wedstrijd feedback krijgt op verbeterpunten. Samen met je begeleider loop je alle stappen langs waar je aan kunt denken, neemt spelsituaties door en leert al doende wat slim is en wat beter kan. Om in aanmerking te komen voor de CS+-status doe je examen. Je fluit een wedstrijd van behoorlijk niveau, al dan niet met een collega kandidaat. De CS+-scheidsrechters ontvangen van de KNHB een speciale CS-scheidsrechterskaart, een landelijk erkend CS+shirt, een fox40 scheidsrechtersfluit en kaarten (rood-geel-groen).

HC Rotterdam zet CS+-scheidsrechters graag in bij topwedstrijden, zoals de wedstrijden op hoog niveau of wedstrijden waarvan veel afhangt zoals belangrijke promotie-/degradatiewedstrijden, streekderby’s e.d.

OPFRISAVONDEN
Aan het begin van het veld- en zaalseizoen worden op de club opfrisavonden georganiseerd voor alle geïnteresseerde scheidsrechters. Tijdens deze avond worden evt. nieuwe spelregels toegelicht, worden andere highlights besproken en is veel ruimte voor het stellen van vragen.

FLUITEN MET OORTJES
Professionele scheidsrechters fluiten al jaren met oortjes om snel te kunnen overleggen. Tegenwoordig kunnen ook clubscheidsrechters - ervaren of nieuw, jong en oud - fluiten met dit hulpmiddel. Door gebruik van oortjes en gebruik van de RefCom4All-app kan je elkaar helpen of zelfs begeleiding krijgen. HC Rotterdam stelt deze app beschikbaar voor haar clubscheidsrechters. Meer informatie bij [email protected]

 
Voorwaarden & disclaimer