1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

Vertrouwens- en Tuchtcommissie

De Vertrouwenscommissie van HC Rotterdam

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen binnen de club en met plezier kunnen hockeyen. Als dat niet meer lukt, omdat sprake is van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie) kan de Vertrouwenscommissie benaderd worden om te dienen ‘als luisterend oor’ maar vooral ook om te helpen het veilige gevoel en het plezier terug te brengen. De Vertrouwenscommissie kan bemiddelen, maar ook kan een officiële klachtprocedure worden gevolgd. 

Het moet gaan om ongewenst gedrag van (één van de) leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, commissieleden, bestuursleden of betaalde medewerkers van HC Rotterdam gericht tegen één van diezelfde personen.

De Vertrouwenscommissie bestaat uit drie vertrouwenspersonen, die door het bestuur van HC Rotterdam worden benoemd. Zoals de naam van de commissie al zegt: alles wat met een vertrouwenspersoon wordt besproken, blijft vertrouwelijk als dat wordt gewenst. 

De Vertrouwenscommissie is bereikbaar via email. Alleen de leden van de Vertrouwenscommissie hebben toegang tot dit e-mailadres. Als gewenst wordt met een specifiek lid van de Vertrouwenscommissie te spreken, kan dat in het e-mailbericht duidelijk worden gemaakt. Die betreffende vertrouwenspersoon zal dan contact opnemen.

Het ‘Reglement Vertrouwenscommissie HC Rotterdam’ en het ‘Protocol Seksuele Intimidatie en Pesten HC Rotterdam’ geven een uitvoerige beschrijving van de procedures. In het eerste contact zal de vertrouwenspersoon steeds beginnen met daarover een uitleg te geven. Ook los daarvan zal de vertrouwenscommissie graag vragen beantwoorden die over het Reglement en het Protocol bestaan.

Vertrouwenscommissie


Kirsten van den Herik is rechter te Rotterdam

Na jarenlang te hebben gevolleybald ben ik in 2019 begonnen met trimhockey bij HC Rotterdam. Onze middelste dochter maakte op dat moment de overstap van haar hockeyteam in Bleiswijk naar HC Rotterdam. Waarna onze jongste dochter haar voorbeeld volgde. 


Dit waren voor mij genoeg redenen om me voor de club te willen inzetten. Toen mijn collega op de rechtbank vertelde dat zij stopte als lid van de Vertrouwenscommissie, informeerde zij of ik interesse had. Dat had en heb ik zeker. Na mijn overstap van advocaat naar rechter, heb ik gemerkt dat het bij mij past om naar alle kanten van een verhaal te luisteren en ook over moeilijke onderwerpen te praten.

Daarnaast geniet ik van het spelplezier van kinderen (en ook van volwassenen) en de manier waarop iedereen in een groepsverband zijn of haar rol kan pakken en kan groeien. Door deel te nemen aan de Vertrouwenscommissie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren om dit voor iedereen mogelijk te maken, ook als dit soms even niet vanzelf gaat. Juist in die gevallen, is het belangrijk dat er iemand is die naar je luistert en samen onderzoekt of er vervolgstappen nodig zijn, en zo ja, welke dit dan zijn.


Patricia Buddingh' Is leerkracht basisonderwijs en kindercoach te Rotterdam.


Toen ik door het Bestuur werd gevraagd, voor de rol als vertrouwenspersoon bij HC Rotterdam, hoefde ik daar niet lang over na te denken.

Door mijn werk als leerkracht en kindercoach heb ik dagelijks te maken met kinderen en ouders. Door goed te luisteren, kan ik een goede steun zijn en begeleiden daar waar nodig. 


Het mooiste van mijn vak is dat ik kan bijdragen aan een veilig en leerbaar klimaat op school. Ik vind het belangrijk dat een kind met een glimlach de school aan het eind van de dag weer verlaat. 

Het is niet alleen op school belangrijk dat kinderen plezier maken en iets leren, maar ook op hun sportvereniging. Je fijn voelen, daar waar je zoveel plezier mag maken! Wij willen daar als club, graag aan bijdragen. 


Gaat het even niet zoals je zou willen, dan wil ik mij daar graag voor inzetten, samen met mijn commissie. 


Ik ben veel op de club te vinden, omdat mijn oudste zoon keeper is en heel wat uurtjes doorbrengt op de club.  Graag kijk ik ook naar de wedstrijden op zondag van H-1 en D-1. 


Ik heb in de loop der jaren, met plezier, vrijwilligerswerk gedaan voor de club en ik hoop met de functie als Vertrouwenspersoon, een goede gesprekspartner te zijn voor jongeren en hun ouders.


Serge Ray is advocaat familierecht/erfrecht te Rotterdam. 


Via mijn 2 dochters ben ik al wat jaren als vrijwilliger (coach) betrokken bij de club en doe dat met veel plezier en heb zo ook al veel leden mogen ontmoeten. 


En via mijn werk heb ik veelal te maken met de persoonlijke levenssfeer van mensen en daarom spreekt deze functie binnen de club mij enorm aan. Ik oefen momenteel ook een vergelijkbare functie uit bij een golfvereniging in de buurt. Ik vind het heel belangrijk dat deze commissie binnen de club actief is, zodat er altijd een luisterend oor voor de leden aanwezig is.


De Tuchtcommissie van HC Rotterdam

De Tuchtcommissie wordt benoemd door de leden (op de algemene ledenvergadering) op voordracht van het bestuur en bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. Momenteel zijn er 3 leden. Het doel van de commissie is het bestuur te adviseren over situaties waarbij leden van HCR zich, individueel of als groep, op of buiten de club (vermeend) hebben ‘misdragen’. Dat betekent: gedragen in strijd met de statuten en reglementen van de KNHB en/of van onze eigen hockeyclub. Ook kan de Tuchtcommissie adviseren over situaties van (vermeend) wangedrag door mensen die zich op het terrein van HCR bevonden, ook als ze geen lid zijn van de club.

De Tuchtcommissie krijgt zaken doorgestuurd van het bestuur, bijvoorbeeld klachtbrieven van andere clubs, notities van wangedrag van de KNHB of meldingen over (frequente) rode kaarten binnen één team of bij een individuele speler. Daarnaast kan iedereen, lid of geen lid, een klacht indienen bij de Tuchtcommissie, wanneer bovenstaande situaties zich voordoen. Het is wel vereist dat de klager de situatie zelf heeft waargenomen en dat de klacht schriftelijk (e-mail) wordt ingediend, met datum, beschrijving van de situatie en de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres) van de klager en van een getuige, die de klacht mede ondersteund.

Een klacht kan worden gemaild. Niemand anders dan de leden van de Tuchtcommissie hebben toegang tot dit e-mail adres. De Tuchtcommissie verplicht zich binnen 4 weken nadat zij met de persoon tegen wie de klacht is gericht heeft gesproken een klacht af te handelen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Klachten over situaties waarbij geen getuigen aanwezig waren, kunnen worden besproken, waarna wordt gekeken of ze in behandeling genomen kunnen worden. De Tuchtcommissie stelt het bestuur op de hoogte van alle klachten die binnenkomen, ook als ze niet in behandeling worden genomen.

De Tuchtcommissie kan de klager en/of de persoon tegen wie de klacht is gericht om mondelinge toelichting vragen, maar is hiertoe niet verplicht. Zeker in situaties waarbij de KNHB binnen 5 dagen na een incident een antwoord van het HCR bestuur wil, is een mondelinge toelichting meestal niet haalbaar. Na de bespreking van de klacht brengt de Tuchtcommissie het bestuur advies uit. Dit kan bestaan uit een antwoord aan de klager en eventueel een ‘maatregel’, zoals een waarschuwing, een berisping, een verbod om een of meerdere wedstrijden te spelen, een verbod tot toegang tot evenementen, een boete of een combinatie hiervan. In extreme gevallen kan ook aan het bestuur geadviseerd worden een terreinverbod op te leggen en/of een lid te royeren. Het bestuur kan algemene mededelingen doen over uitspraken van de tuchtcommissie, maar dit is dan geanonimiseerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor de follow-up van klachten, dus voor b.v. het doorgeven van een speelverbod aan een bepaalde speler of het opvolgen van een terreinverbod. Wanneer iemand erover denkt een klacht in te dienen, maar niet zeker weet of dit een goed idee is, kan eventueel eerst met de vertrouwenscommissie overlegd worden.

 
Voorwaarden & disclaimer