1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

club_lidmaatschapopzeggen

Wil je volgend seizoen niet meer hockeyen, zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je wordt ingedeeld in een team en dus weer contributie moet betalen.

Jeugdleden en mini's
De opzegging van jeugdleden moet vóór 1 mei van het lopende seizoen worden gemaild aan de ledenadministratie:

[email protected] voor de jongste jeugd (E|F|Kabouters)
[email protected] voor de jeugd (A|B|C|D)

Indien het lidmaatschap na 30 april, maar voor 1 juni van het lopende seizoen wordt opgezegd, wordt € 85,- in rekening gebracht. Opzegging na 1 juni van ieder seizoen heeft tot gevolg dat de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd zal zijn.

Eindexamenkandidaten, die nog niet zeker zijn of ze het volgende seizoen kunnen spelen, dienen hun opzegging ook voor 1 mei door te geven. Dit is dan echter onder voorbehoud en dient later te worden bevestigd of teruggetrokken.

Senioren
De opzegging van leden bij de senioren, waaronder ook Sevens en trimhockey, moet uiterlijk 31 mei van het lopende seizoen worden gemaild aan de ledenadministratie op le[email protected].

Indien het lidmaatschap na 31 mei, maar voor 1 juli van het lopende seizoen wordt opgezegd, wordt € 85,- in rekening gebracht. Opzegging na 1 juli heeft tot gevolg dat de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd zal zijn.

Algemeen
Je kunt je lidmaatschap alleen opzeggen als je de contributie van het afgelopen seizoen volledig is betaald. 

De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief. Geen bevestiging van de opzegging betekent dat deze nog niet is verwerkt. Houd je mailbox in de gaten en stuur een herinnering als de bevestiging niet binnen één week is ontvangen. Iedere andere manier van opzegging wordt geacht niet te zijn gedaan. Coaches en/of trainers zijn natuurlijk ook altijd graag zo vroeg mogelijk op de hoogte van je plannen, maar een opzegging via de coach/trainer is nooit een officiële opzegging!

Vanzelfsprekend betreuren we iedere opzegging en danken we je voor jouw inzet binnen en buiten het veld. Het wordt bijzonder op prijs gesteld wanneer de reden(en) voor beëindiging van het lidmaatschap met ons worden gedeeld (in de opzeggingsmail) omdat wij hier mogelijk iets van kunnen leren. Hopelijk zien we je nog eens terug bij HC Rotterdam.

 
Voorwaarden & disclaimer